Klachtenregeling

Wij stellen het op prijs als u een eventuele klacht over De Voorsprong direct met de betrokkene(n) bespreekt. Dit is 9 van de 10 keer de leerkracht. Het beste kunt u dan ook bij de leerkracht een afspraak maken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie of de vertrouwenspersoon van De Voorsprong een afspraak maken. Van onze kant doen wij ons uiterste best om eventuele klachten zo snel mogelijk en naar ieders tevredenheid af te handelen.

Mocht uw klacht naar uw of onze mening niet afdoende afgehandeld zijn dan kunt u de klacht voorleggen aan een vertrouwenspersoon van het bestuur of aan de landelijke klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen bij het bestuur:
Mevr. M. Ferber: (t) 06 – 466 11 833, marion.ferber@ziggo.nl
Dhr. A. van der Zalm: (m) 06 – 519 93 618, info@albertvanderzalm.nl

Met de oprichting van de Stichting Onderwijsgeschillen in 2009 is er één loket voor het gehele onderwijs ontstaan.

Het adres van Onderwijsgeschillen luidt:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
(t) 030 – 280 95 90
(e) info@onderwijsgeschillen.nl

Translate »