Gymrooster

Alle kinderen krijgen regelmatig lessen in bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen 2x per week les van de vakleerkrachten meester Eric, meester Willem en/of de groepsleerkracht.

Gymrooster
Maandag: groepen 3A, 3B, 5A en 5B
Dinsdag: groepen 6A, 6B, 7A, 7B, 8A en 8B
Woensdag: groepen 4A, 4B, 5A en 5B
Donderdag: groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2d, 3A, 3B, 4A en 4B
Vrijdag: groepen 6A, 6B, 7A, 7B, 8A en 8B

Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gelden de volgende regels:

  • Na de les bewegingsonderwijs is douchen vanaf groep 5 verplicht.
  • Geef uw kind een handdoek of badlaken mee.
  • De jongens en meisjes douchen uiteraard gescheiden.
  • Gymkleding is verplicht en wij adviseren u nadrukkelijk om uw kind gymschoenen mee te geven.
  • Verzuimen van lessen bewegingsonderwijs kan alleen om gezondheidsredenen. In dat geval zullen wij u vragen een verklaring van uw huisarts of specialist te overleggen.
  • Tijdens de lessen mogen geen sieraden gedragen worden en mogen de meisjes, in verband met het gevaar, geen hoofddoek dragen.

Tevens wordt er door speciaal hiervoor ingehuurde sportdocenten sport- en spellessen gegeven in het kader van het LKP.

Corona maatregelen:
Zolang er nog geen vaccin tegen Corona is, zal er na de gymles niet worden gedoucht.
We realiseren ons dat dit in normale omstandigheden niet zo hygiënisch is.
Echter, tijdens het douchen is het heel lastig om de 1,5m afstand te bewaken, wat we ook tussen de kinderen onderling zo veel mogelijk willen hebben.

Translate »