KOEL (voorheen LKP)

De afgelopen jaren is De Voorsprong een Leer Kansen Profiel (LKP) school geweest. Dit konden wij doen dankzij een subsidie van de gemeente Den Haag. Deze subsidie was werd toegewezen aan een beperkt aantal scholen. De beslissing om deze subsidie voortaan te verdelen over alle scholen in Den Haag, heeft ertoe geleid dat onze school dit niet meer zo uitgebreid kan doen. Van 6 uur extra les per week, kunnen we nu nog maar 4 uur extra les per week aan LKP-lessen aanbieden.

In het verleden hebben wij vakken als muziek, Engels, techniek, schrijfdans e.d. in deze LKP-uren gedaan, zodat de leraren meer tijd konden besteden aan taal, rekenen, (begrijpend) lezen en spelling. Door het wegvallen van deze subsidie kunnen we dit niet meer zo doen als voorheen. De school heeft ervoor gekozen het sportplein te behouden en nog 2 uur in de week per groep. De vakken die gegeven zullen worden, zijn een combinatie van ontspanning, ontwikkeling fijne motoriek, kunst (muziek en drama), bewegend leren, onderzoekend leren en ontwerpen en burgerschap/debatteren.

Per jaargroep worden bovenstaande lessen gegeven, aangepast aan de behoefte van de leerlingen.

We noemen deze uren voortaan KOEL-uren (Kunst, Onderzoek & Expressie Les).

Deze lessen worden iedere dinsdag gegeven.

Translate »