Absentie

Wanneer uw kind niet op school kan komen of niet op tijd kan komen is het belangrijk dat u dit vóór 08.30 uur onder vermelding van de reden aan de administratie van de school doorgeeft.

Als uw kind 3x te laat op school is gekomen informeert de leraar de ouders hierover. Komt uw kind vaak (6x) te laat dan krijgt u een brief van de leraar van uw kind met een waarschuwing. Als uw kind dan nog te laat komt (9x) zult u uitgenodigd worden voor een gesprek met de directie (de 3-6-9-12 Regeling). Een vervolgens laatste stap is richting Bureau Leerplicht. Wij hopen echter dat het zover niet zal komen en dat uw kind op tijd op school is.
Er is al inlooptijd vanaf 08.15 uur!

Wij gaan hier dit schooljaar weer op letten. Op tijd komen vinden wij erg belangrijk en heeft altijd onze aandacht.

Translate »