Absentie / te laat

Absentie
Wanneer uw kind niet op school kan komen of niet op tijd kan komen is het belangrijk dat u dit vóór 08:30 uur (met vermelding van de reden) aan de school doorgeeft. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de app van Social Schools gebruiken.

Te laat komen
4-8-12-16 regel bij te laat komen:
In het preventieve kader kennen we de 4-8-12-16 regel met betrekking tot te laat komen. Scholen zijn niet verplicht om deze regel toe te passen. Ook voeren scholen niet allemaal hetzelfde beleid rondom deze regel. Over het algemeen wordt in Den Haag de regel als volgt ingevuld:

  • Bij 4 x te laat worden ouders en/of de leerling (als de leerling zelfstandig naar school komt) door de leerkracht aangesproken.
  • Bij 8 x te laat worden ouders en 12+ leerling uitgenodigd door de school.
  • Bij 12 x te laat doet de school een DUO-melding. Leerplicht stuurt een kennisgevingsbrief naar de ouders.
  • Bij 16 x te laat en een nieuwe DUO-melding nodigt leerplicht ouders en de 12+ leerling uit, waarbij verwezen kan worden naar hulpverlening of bureau Halt.
    De regel geldt in principe voor het gehele schooljaar. Daarbij wordt opgemerkt dat een interventie m.b.t. een leerling die 12 x per maand te laat komt een andere urgentie heeft dan een leerling die 12 x in een heel schooljaar te laat komt. Ook bij deze regel meldt de school het verzuim bij DUO onder ‘overig verzuim’.

Op tijd komen vinden wij erg belangrijk en heeft altijd onze aandacht.
Er is al inlooptijd vanaf 08:15 uur!

Translate »