Schoolgids

Waarom een schoolgids voor ouders?

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap heeft aan alle scholen voor primair onderwijs de opdracht gegeven een schoolgids te schrijven, zodat ouders of verzorgers van leerplichtige kinderen bewust voor de beste school voor hun kind kunnen kiezen.

Daarnaast vindt u in de schoolgids alle informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de school, die voor u en uw kind van belang is. Wij hopen dat u de schoolgids met plezier en belangstelling zult lezen en dat u vooral de bijlage het gehele schooljaar goed bewaard. Dit laatste vooral wat betreft de data van vakanties en andere afspraken.

Klik hier om de schoolgids 2023-2024 te downloaden

Wanneer u denkt uw kind of kinderen aan te melden bij de OBS De Voorsprong kunt u contact opnemen met de administratie.
Wij plannen dan een geschikt moment voor een persoonlijk gesprek en zo mogelijk een rondleiding door het schoolgebouw.

De schoolgids wordt aan het begin van ieder schooljaar bijgesteld en voorzien van nieuwe informatie. Wanneer u iets mist in de schoolgids of vindt dat bepaalde zaken anders verantwoord dienen te worden, dan ontvangen wij graag uw reactie. In de volgende schoolgids kunnen wij hier dan rekening mee houden.

Translate »