Ouders

Steeds meer ouders praten thuis met hun kind over school. Dat is de makkelijkste manier van ouderbetrokkenheid.

Doet u dat ook? Vraag uw kind iedere dag wat hij of zij op school bij het werken en spelen heeft gedaan en geleerd. Toon belangstelling voor wat uw kind doet.

Ouders kunnen iedere woensdag tot 09.00 uur de koffieochtend bezoeken in het naast de school gelegen buurthuis. Er zijn ook speciale informatiebijeenkomsten en cursussen voor ouders. We hebben een actieve medezeggenschapsraad.

Als u dat wilt, kunt u natuurlijk een afspraak maken met de leerkracht van uw kind om in de klas te komen kijken of om met de leerkracht in gesprek te gaan

Translate »