School

De Voorsprong is een openbare basisschool in de Schilderswijk. De Voorsprong biedt uitstekend onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar. De leerlingen scoren goed. Kinderen van 30 maanden kunnen naar onze peuterspeelzaal. Voor ouders van peuters en kleuters is er het programma VVE-thuis. De naam van de school staat voor kracht, beweging, ontwikkeling en ambitie. De sfeer binnen de school wordt door ouders, leerlingen en leerkrachten als prettig ervaren. We maken gebruik van moderne leermiddelen zoals het digibord, computers en tablets.

De school heeft een continurooster met gratis overblijven voor alle kinderen. Opvang na schooltijd is mogelijk. Alle groepen krijgen iedere week 6 uur extra onderwijs op het gebied van taal, sport, dans, drama, ict en techniek. Zo bieden wij onze leerlingen steeds meer kansen. Ook dit jaar kunnen bijzonder getalenteerde leerlingen meedoen aan speciale Masterclasses binnen de vakken theater en muziek. Daarnaast maakt onze school deel uit van ‘Samen10+’. Deze scholen werken keihard om kinderen hogere niveaus te laten halen en hun daarmee nog meer kansen te bieden in het voortgezet onderwijs en daarna.

Missie van OBS De Voorsprong
Wij zijn een school, waar leren een sociale activiteit is; dat betekent dat leren plaatsvindt in de onderlinge ontmoeting in een veilig klimaat. Jong en oud leren van en met elkaar. Wij streven er naar dat leerlingen mede verantwoordelijk zijn voor hun leerproces en om zoveel mogelijk vanuit een authentieke omgeving school breed te leren. Op dit moment uit zich dit door de actualiteit waar mogelijk te betrekken op de lesstof.

Visie van OBS De Voorsprong:
Leerkrachten zorgen voor een veilig klimaat en ondersteunen de sociale interacties.
Op De Voorsprong zijn leerlingen medeverantwoordelijk voor hun leren; dat betekent dat ze leren zelf doelen te stellen, die ze in een bepaalde periode willen bereiken. De doelen evalueren en reflecteren op het proces hoe ze de doelen bereikt hebben. Leerkrachten maken doelen inzichtelijk en toegankelijk voor de leerlingen. Ze ondersteunen de leerling in het realistisch opstellen van hun leerdoelen en volgen en/of begeleiden de leerling in dat proces. Zij reflecteren met de leerling op het proces. Wij leren schoolbreed vanuit een authentieke omgeving.

Translate »