Taalplan taalbus

Voor een optimale ontwikkeling op het gebied van taal, is de school gestart met het ‘Voorsprong Taalplan’.  In de middag werken de groepen met een thema. Er is veel ruimte voor het ontwikkelen van taal en het verdiepen van de algemene kennis. In elk thema gaat een jaargroep op een taaluitje met de ‘Taalbus’ waarbij wij de horizon van onze kinderen figuurlijk en letterlijk vergroten. 

Taalplan
Het Voorsprong Taalplan is een geheel nieuwe interventie, wat vanaf groep 3 t/m 8 zal worden ingevoerd. De werkwijze van de methodiek Speelplezier bij de kleuters, zorgt voor voldoende raakvlakken met het Voorsprong Taalplan, waardoor de kleuters deze interventie niet zullen inzetten. Er zijn 4 thema’s per jaar (uit de taalmethode Staal). De eerste week krijgen de leerlingen de woordenschat lessen van dat thema en wordt voorkennis over dat thema opgehaald. Ook zal de interesse over dit onderwerp worden aangewakkerd door diverse bronnen te laten zien, waar de leerlingen meer informatie over het thema kunnen vinden. Vervolgens zullen de leerlingen of individueel, of in kleine groepjes een onderwerp uit het thema verder onderzoeken. Zowel in het vormen van groepjes als het te kiezen onderwerp, worden de leerlingen vrijgelaten. Informatie over het gekozen onderwerp wordt in diverse bronnen opgezocht en feiten worden in hun projectschrift geschreven. Een mindmap zal worden gemaakt en uiteindelijk maken de leerlingen een product over het gekozen onderwerp. Dit kan een werkstuk, podcast, presentatie, spreekbeurt, rap, toneelstuk etc. zijn. In de laatste week, net voor een vakantie, zullen de leerlingen een presentatie houden over hun product. Hier zullen ouders voor worden uitgenodigd. 

Taalbus
Waar mogelijk zal tijdens een thema een uitstapje worden gemaakt om het thema nog betekenisvoller voor de leerlingen te maken. Met Van Heugtentours gaan de groepen met de taalbus op pad. 

Voorbeelden van schooljaar 2023-2024:

Groepen 1-2 – Thema dieren – Blijdorp

Groepen 3 – Thema lezen en Sinterklaas – Het Sinterklaaskasteel

Groepen 4 – Thema klein – Het bos

Groepen 5 – Thema het weer – Museon 

Groepen 6 – Thema spijsvertering – Corpus

Groepen 7 – Thema geschiedenis strips – Archeon

Groepen 8 – Thema mijn buurt – Madurodam

Translate »