Peutersprong 1 en 2 voor 2 ½ tot 4 jaar

De groepen:

De Peuterleerplekken Peutersprong 1 en 2 zitten in het buurthuis de Octopus en in basisschool De Voorsprong. Hier kunnen leerlingen van 2,5 jaar tot 4 jaar samen met andere peuters spelen en leren.

Er zijn twee ochtendgroepen van 5 ochtenden en twee middaggroepen van 5 middagen. Elke groep heeft 3 vaste leraren en er spelen 16 leerlingen. De leerlingen komen elke schooldag drie uur en een kwartier per dag naar de Voorschool, behalve op de woensdag, die is wat korter.

Wat doen de peuters:

Elke dag verloopt volgens hetzelfde ritme: binnen spelen, buiten spelen, samen eten, verhaaltjes voorlezen en samen met de leraar in de grote en de kleine kring om de Nederlandse taal te leren en liedjes te zingen. De leerlingen worden op een speelse manier voorbereid op de basisschool. We werken volgens de methode ‘Speelplezier’. We werken met verschillende thema’s, net zoals bij de kleutergroepen van De Voorsprong, zoals: rijden, vliegen, varen, vadertje en moedertje spelen en konijn Snuf gaat naar school.

Elke week is er ‘Samenspel’. Uw kind kan samen met één van de ouders/grootouders komen spelen in de peuterspeelzaal. Uw kind leert alvast wennen aan de Voorschool en het is ook een gezellige ochtend met ouders en andere leerlingen. Uw kind gaat met 4 jaar veel sterker naar de kleutergroep, want het snapt al hoe het er op een school aan toe gaat, kan met andere leerlingen
spelen en heeft een heleboel nieuwe woorden geleerd. Neem voor informatie over ‘Samenspel’ contact op met de Peuterspeelzaal.

In het lokaal zijn verschillende hoeken ingericht waar veel verschillende spelmogelijkheden zijn. Zo is er een huishoek, een bouwhoek, een lees/kwebbelhoek, een ontdekhoek en een atelier waarin de leerlingen hun creativiteit kwijt kunnen. Deze hoeken worden regelmatig aangepast aan het thema, waaraan in die periode gewerkt wordt, en aangevuld met nieuwe en uitdagende materialen. Als de leerlingen 4 jaar zijn, stromen ze door naar de kleutergroepen van de basisschool. De peuter- en kleuterjuffen werken samen aan de ontwikkeling van uw kind. Zo organiseren we activiteiten voor ouders zoals VVE thuis en werken met
de methode ‘Speelplezier’. Net zoals op De Voorsprong gebeurt en we volgen de ontwikkeling van uw kind m.b.v. KIJK, ook net zoals op De Voorsprong. De IB’er van De Voorsprong is ook betrokken bij de begeleiding en de zorg rondom uw kind.

Ter ondersteuning is er ook een pedagogisch coach (juf Leonoor) aanwezig. Bij de administratie van De Voorspong en op de peuterleerplek/Voorschool kunt u een folder ophalen. U kunt ook kijken op www.jonglerendenhaag.nl. U kunt uw
kind daar direct inschrijven voor de Voorschool. Wanneer u een keer wilt komen kijken of informatie wil hebben, loop dan even
langs of bel om een afspraak te maken: 06-43395267/ 06-43395239. U bent van harte welkom! Namens de juffen van de Peutersprong: Juf Lize, juf Emel, juf Wahida, juf Karima, juf Najat en juf Rubi. De oudercoach is juf Bouchra.

Kom kijken / informatie :                                            

Wilt u meer informatie? Op de basisschool en op de peuterleerplek  kunt u een folder ophalen of komen kennis maken.  U kunt ook  kijken op www.jonglerendenhaag.nl. U kunt daar direct inschrijven.    

U bent altijd welkom om te komen kijken of kennis te maken :  06-43395267

Juf Lize, juf Diana, juf Wahida, juf Najat, juf Monique en juf Leonoor

Translate »