Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 uur – 15:00 uur.
Woensdag 08:30 uur – 12:15 uur.

Om 08:00 uur ’s ochtends zijn de medewerkers van de school al aanwezig.

De 1e bel gaat om 08:10 uur, dan gaan de groepsleerkrachten naar hun lokaal.
Andere medewerkers nemen ook hun positie in, bijvoorbeeld op het schoolplein en/of in de gangen en centrale hal.

De 2e bel om 08:15 uur is voor de leerlingen, dan start de INLOOPTIJD!

Om 08:30 uur moeten alle leerlingen aanwezig in de groep en start de les.
Indien een leerling te laat is, meldt hij zich bij de administratie. Daar ontvangt de leerling een ‘te laat briefje’ en wordt er een registratie gemaakt van het te laat komen. Veelvuldig te laat komen heeft consequenties (schoolgids 11.4 ‘Absentie’).

Om 15:00 uur en op woensdag om 12:15 uur is de school afgelopen. Om de rust in de school te bewaren, gaat het hek en de deur van de school 5 minuten voor tijd open. Dus om 14:55 uur en op woensdag om 12:10 uur. Houdt u hier a.u.b. rekening mee wanneer het regent. Bij het wegbrengen en ophalen van uw kind worden de drie ingangen gebruikt. Wegbrengen: 1/2 Vaillantplein, 3 t/m 8 hoofdingang of via het schoolplein. Bij het ophalen staan de leerkrachten van groep 1/2 met de leerlingen op het Vaillantplein en van de groepen 3 t/m 5 op het schoolplein. Groep 6 t/m 8 gaat zelfstandig naar huis.

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we de leerlingen voldoende leertijd bieden om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Zo trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

De totale lestijd voor onze leerlingen in 8 jaar is wettelijk verplicht 7520 uur. Hiermee houden wij rekening met het inzetten van de margetijd voor studiedagen.

Translate »