Welkom

OBS De Voorsprong is een Openbare Basisschool voor alle kinderen tot 13 jaar. De school is gelegen in de Schilderswijk. De bevolking van de wijk wordt gevormd door mensen uit verschillende landen van herkomst. Onze leerlingen zijn afkomstig uit de omgeving van de school. Het onderwijs is gratis en verplicht vanaf het 5e jaar.

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de peuterspeelzaal die aan onze school is verbonden. Deze samenwerking wordt ook wel Voorschool genoemd. Onze Peuterspeelzaalgroepen heten “Peutersprong 1” en “Peutersprong 2”. Kinderen kunnen daar worden geplaatst vanaf de leeftijd van 2½ jaar. Daarnaast bieden wij ouders en hun kinderen de gelegenheid speellessen te volgen vanaf het moment dat het kind 18 maanden is (zie ook hoofdstuk 3). In het Openbaar Onderwijs leren de kinderen samen, omdat zij later ook moeten leven in een wereld waar verschillende mensen samen wonen. Onze Openbare School is een ontmoetingsschool waar elk kind welkom is, ongeacht godsdienst, culturele achtergrond, nationaliteit of maatschappelijke positie.

Door het ontwikkelen van interesse in elkaars levensbeschouwelijke achtergronden, leren kinderen zich ook in elkaar te verplaatsen, vragen te stellen aan elkaar en aan zichzelf, en zich open te stellen voor verschillen in zienswijzen en zingeving. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Elk kind staat bij ons centraal. Ieder kind heeft ook zijn eigen talenten. Wij helpen om die talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Of het nu om lezen, rekenen, sport of muziek gaat. Wij weten uit ervaring dat een kind dat heeft ontdekt waar het goed in is, zijn zelfvertrouwen ontwikkelt en beter leert.

Translate »